Ledige stillinger

PRIVATLIVSPOLITIK I FORBINDELSE MED rekruttering

Senest opdateret 31.08.2022

 

I forbindelse med at du sender en jobansøgning til Bil-Hjørnet Assens ApS er det vigtigt at gøre dig bekendt med vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

Dataansvarlig og kontaktinformation

Bil-Hjørnet Assens ApS

Løimarksvej 1

5610 Assens

CVR-nr.: 39581000

 

Hvis du søger en stilling på baggrund af et stillingsopslag, kan du kontakte den i opslaget anførte kontaktperson for nærmere oplysninger omkring stillingen. Har du spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger, kan du kontakte vores interne persondataansvarlige: 

 

Lisette Bjarning

Telefon: 64711775

E-mail: lisette@vw-assens.dk

 

Formål og retsgrundlag 

De personoplysninger, du afgiver i forbindelse med fremsendelse af din jobansøgning eller på anden vis som led i et rekrutteringsforløb, bliver alene indsamlet og opbevaret til brug for gennemførelse af en rekrutteringsproces.

 

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af de almindelige personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din ansøgning, følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, f (interesseafvejningsreglen), idet virksomheden har en berettiget interesse i at behandle oplysningerne i din ansøgning som led i rekrutteringsprocessen.

 

I det omfang du selv vælger at afgive oplysninger om strafbare forhold eller særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger) som led i din ansøgning, vil retsgrundlaget være databeskyttelseslovens § 8 hhv. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f.

 

Indhentning af referencer

Såfremt vi indhenter referencer, er retsgrundlaget dit samtykke, jf. databeskyttelseslovens § 12, stk. 3.

 

Vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job, og vi kan derfor indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner eller andre relevante parter. Der indhentes dog ikke referencer, før du har givet dit samtykke.

 

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til indhentning af referencer tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor eller ved at give besked til den person, du har været i kontakt med i forbindelse med ansøgningsprocessen. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra tilbagetrækningstidspunktet.

 

Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger)

Bortset fra hvad der måtte være omfattet af ovenstående, indhenter vi ikke følsomme personoplysninger (herunder helbredsoplysninger) uden dit udtrykkelige samtykke.

 

I forbindelse med din ansøgning opfordres du til at oplyse om eventuelle helbredsmæssige forhold, som har væsentlig betydning for dine muligheder for at udføre det job, du søger.

 

Modtagere af dine personoplysninger

I tilfælde af, at vi benytter eksterne virksomheder i forbindelse med rekrutteringsprocessen – herunder rekrutteringsfirmaer, udbydere af personlighedstests etc. – vil dette fremgå af jobopslaget.

 

Herudover deler vi ikke dine personoplysninger med andre parter end vores databehandlere.

 

Databehandlere

Vi opbevarer oplysninger om jobansøgere i it-systemer, som hostes indenfor EU/EØS. Samarbejdet med leverandørerne er omfattet af skriftlige databehandleraftaler. Vi kontrollerer, at vores databehandlere har tilstrækkelig it-sikkerhed.

 

Periode for opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger indtil vi har vurderet ansøgningen, og såfremt der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet rekrutteringsprocessen, dog maksimalt en periode på 6 måneder. Hvis du ansættes, vil din ansøgning blive opbevaret i løbet af dit ansættelsesforhold i henhold til særskilt privatlivspolitik til medarbejdere.  

 

Rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om dig
  • Ret til at få berigtiget (rettet) fejlagtige oplysninger
  • Ret til at få slettet oplysninger, som ikke længere er relevante
  • Ret til at gøre indsigelse mod uberettiget behandling
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk