Læs vores privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK

Bil-Hjørnet Assens ApS

                            

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Bil-Hjørnet Assens ApS behandler dine personoplysninger.                              

                            

       1                   DATAANSVARLIG

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:   

Bil-Hjørnet Assens ApS

Løimarksvej 1

5610 Assens

Tlf.: 64711775

assens@volkswagen.dk

CVR: 39581000

       2                    BESKRIVELSE AF BEHANDLINGEN

6f5e4c48-3cd7-4f26-960a-9168e1845eec_637975556163962731.jpg

6f5e4c48-3cd7-4f26-960a-9168e1845eec_636753019178085351.jpg6f5e4c48-3cd7-4f26-960a-9168e1845eec_636753019320273299.jpg 

       3                        OVERFØRSLER TIL LANDE UDENFOR EU/EØS

Vi benytter Microsoft Office, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU.

Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside, her, her og her.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-Kommissionen, som et såkaldt "sikkert tredjeland", og ellers sker overførslen på                        grundlag af EU Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Du kan få en kopi af standardkontraktbestemmelserne ved at kontakte os på kontaktinformationerne anført ovenfor.         

                            

      4                         PLIGTMÆSSIG INFORMATION

Oplysningerne markeret med "*" er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan levere produkter og                  services til dig, som du ønsker.                         

                            

      5                         DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder:

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.              

• Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

• Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse                     vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.

• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

• Du kan altid  indgive en klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk               

Du kan gøre brug af dine rettigheder via hjemmesiden www.bilhjoernet.dk og du kan tilbagekalde dit samtykke ved  at kontakte os     på de ovenfor nævnte kontaktoplysninger. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.                    

                            

Sidst opdateret: 31.08.2022